Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 20. srpnja 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“– provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira, a intenzitet potpore je 50 do 70%.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 100.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 24. kolovoza 2020. do 12:00 sati 23. listopada 2020. godine.

Status: Otvoren
Datum objave: 20. 7. 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 24. 8. 2020. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 23. 10. 2020. godine
Mjera: M4
Tip operacije:
4.1.1.
Raspoloživa sredstva:
100.000.000,00 kn
Sufinanciranje:
50-70%
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici 4.1.1 Ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

.

PRIJAVITELJI:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  • Objekti za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje krumpira
  • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. Siječnja 2014. Godine
  • Opći troškovi
  • Nematerijalni troškovi

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za krumpir te podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

100.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

a) do 500.000 EUR
b) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte
c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

Sufinanciranje:

50 do 70%

Trajanje projekta:

do 24 mjeseca

Besplatne konzultacije