Drugi po redu natječaj za poljoprivrednike za ulaganje u obnovljive izvore energije prema planu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju biti će objavljen 30.06.2019. godine za provedbu tipa operacije Korištenje obnovljivih izvora energije. 
Natječaj je ove godine već pomjeren, a trenutno je za datum 30.06. najavljeno ukupno 5 natječaja iz Europskog fonda za ruralni razvoj.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na Natječaju iznositi će 100.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u trajanju od najmanje 1. godine u trenutku predaje zahtjeva za potporu.
Intenzitet potpore po projektu iznosi do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore iznosi 100.000 EUR.

U nastavku vam donosimo bodovanje za natječaj Korištenje obnovljivih izvora energije.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 02.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 02.01.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.03.2020.
Raspoloživa sredstva: 100.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 50 do 90%
Vrsta poziva:
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Ruralni razvoj
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za vlastite potrebe:
1. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
2. Prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom
3. Obradu, preradu i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom
4. Nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom

SVRHA POZIVA:

Svrha poziva je povećanje učinkovitog korištenja energije.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

100.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

1.000.000,00 EUR (do 100.000,00 za početnike)

Sufinanciranje:

od 50% do 90%

Trajanje projekta:

36 mjeseci

Besplatne konzultacije