Korištenje obnovljivih izvora energije u sklopu podmjere 4.2.2. omogućava bespovratna sredstva od 50% u iznosu do 1.000.000 EUR (za početnike 200.000 EUR).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje jesu ili nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mali, srednji ili veliki).

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1. Natječaja.

U sklopu ove mjere moguće je ulagati:
1. Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
2. Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
3. Opći i nematerijalni troškovi

Tako se može izgraditi solarna elektrana ili pogon na biomasu za vlastite potrebe ili korištenje biomase za proizvodnju električne i toplinske energije. Ujedno je prihvatljiva kupnja softweara ili priprema dokumentacije.

Odvojite nekoliko minuta vašeg vremena te izračunajte bodove koju ostvarujete. Za sve ostale informacije za korištenje obnovljivih izvora stojimo vam na raspolaganju.

POPUNITE SVA POLJA I USKORO ĆE TE DOBITI ODGOVOR O BROJU BODOVA

KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - BODOVANJE