100% bespovratna sredstva. Operacija 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti sufinanciraja ulaganja za razvoj vašeg poslovanja. Prihvatljive aktivnosti su nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt te troškovi pripreme projektne dokumentacije.

Ovdje možete provjeriti broj bodova i bodovanje na mjeri Nepoljoprivrednih djelatnosti 6.2.1. 

Ovdje možete provjeriti informacije o stjecanju bodova i formiranju rang lista na mjeri Nepoljoprivrednih djelatnosti 6.2.1.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 4. svibnja 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 4. lipnja 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 4. kolovoza 2020.
Mjera: M06
Tip operacije: 6.2.1.
Raspoloživa sredstva: 120.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 100%
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Javni natječaj
Područje: Poljoprivreda
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi pokrenuti.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

• aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije
• kupnje zemljišta/objekata
• kupnja gospodarskih vozila
• kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/sektora pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila
• kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina
• izrada projektnotehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i certifikata
• usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
• usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

SVRHA POZIVA:

Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

120.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

50.000,00 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

50.000,00 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

24 mjeseca

Besplatne konzultacije