Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u skladu prijedlozima zaintersiranih strana objavilo promjene na natječaju za 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti.

Objavljeno je  Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Promjene su većim dijelom pozitivne i doprinose ruralnom razvoju te ne pogoduju određenim korisnicima generalno. I dalje postoje neke stvari koje bi bilo dobro promijeniti, no može se reći da su Ministarstvo i Agencija napravile dobar posao i izašli u susret poljoprivrednicima i razvoju ruralnih krajeva. Potporama za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (tip operacije 6.2.1) ili razvojem postojeće nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (tip operacije 6.4.1) Ministarstvo poljoprivrede omogućuje poljoprivrednim gospodarstvima stvaranje dodatnog prihoda od nepoljoprivrednih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta ili stvaranje novih radnih mjesta na ruralnim područjima.

Glavne nastale promjene u odnosu na nacrt natječaja su sljedeće:

1. USLUGE U POLJOPRIVREDI

Ne mora se imati prihod od 75.000,00 HRK u trenutku objave nacrta natječaja te u slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.

2. TURIZAM

Promijenjena je tablica za ulaganje u smještajne kapacitete na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.

3. REGISTRIRANA DJELATNOST

Dovoljno je biti registriran u trenutku objave nacrta natječaja. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja. Odnosno može se imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4 Natječaja.

4. ZAPOSLENJE

Više nije uvjet imati jedno zaposlenje. Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

5. RJEŠENJE

Uvjet prihvatljivosti je da korisnik u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću, a ako npr. u sektoru ruralnog turizma razvija drugu djelatnost unutar sektora turizma, prilikom konačne isplate i pet godina nakon mora imati rješenje i baviti se tom drugom djelatnošću.

Ovdje možete provjeriti bodovanje za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti.

Cjelokupno izvješće možete pogledati ovdje.

Besplatne konzultacije