Na natječaju – Operacija 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima sufinanciraju se ulaganja za razvoj vašeg poslovanja.  Bespovratna sredstva su do 70%. Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u sektorima prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaja proizvoda, usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge, tradicijski i umjetnički obrti i  turizam u ruralnom području.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 28. 4. 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 3. 6. 2020
Datum završetka zaprimanja prijava: 3. 8. 2020
Mjera: M06
Tip operacije: 6.4.1.
Raspoloživa sredstva: 120.000.000,00 kn
Sufinanciranje: od 40% do 70%
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Javni natječaj
Područje: Poljoprivreda
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

PRIJAVITELJI:

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u Registar poreznik obveznika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu uz posjedovanje rješenja/odobrenja od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi dalje razvijati.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt te troškovi pripreme projektne dokumentacije.

SVRHA POZIVA:

Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

120.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

3.500,00 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

200.000,00 EUR

Sufinanciranje:

do 70%

Trajanje projekta:

24 mjeseca

Besplatne konzultacije