Bespovratna potpora za postavljanje ograda za izvorne pasmine svinja koje se drže na otvorenome. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda. Ovim pozivom želi se smanjiti širenje bolesti te pojave novih bolesti te su osigurana bespovratna sredstva za postavljanje ograda za izvorne pasmine svinja u vrijednosti od 2 mil kuna.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 28.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 28.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.11.2019.
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 80%
Vrsta poziva:
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Socijalna uključenost
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici za dodjelu sredstava sufinanciranja su pravne i fizičke osobe koje:

  • u svom posjedu imaju uzgoj izvornih pasmina svinja koje se drže na otvorenom
  • koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja
  • koji ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG)
  • koji ima odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s Naredbom 111/18.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda.

Pravo na sufinanciranje korisnik ostvaruje samo za podnošenje i odobravanje jednog zahtjeva za nabavu materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u razdoblju od 1. prosinca 2018. godine do 30. studenoga 2019. godine odnosno, u razdoblju trajanja javnog poziva.

SVRHA POZIVA:

Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti čija je primjena propisana Naredbom 5/19 kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti sprječavanjem kontakata domaće izvorne pasmine svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama, a izgradnjom ograda.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

2.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

20.000,00 HRK

Sufinanciranje:

80%

Trajanje projekta:

do 30.11.2019. godine

Besplatne konzultacije