Društveno poduzetništvo, prema Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020., predstavlja poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice. Društveno poduzetništvo je inovativan i kreativan poduzetnički model rješavanja ekonomskih, društvenih i ekoloških pitanja koji potiče zapošljavanje, socijalno uključivanje i održivi razvoj. Poziv je podijeljen na dvije skupine:

  • Skupinu 1 (postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici)
  • Skupinu 2 (pravni subjekti koji žele započeti ili transferirati svoje poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima).

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 21.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 21.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Raspoloživa sredstva: 100.010.000,00 kn
Sufinanciranje: 50 – 100%
Vrsta poziva:
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Socijalna uključenost
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva i poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Razlikuju se za Skupinu 1 i Skupinu 2. Za skupinu 2 prihvatljivi troškovi su:
Troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu (ali unutar Europske unije) za ciljane skupine koje sudjeluju u projektnim aktivnostima (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica);
• Troškovi nabave opreme nužne za sudjelovanje ciljnih skupina u projektnim aktivnostima
• Usluge izobrazbe i osposobljavanja;
• Usluge prevođenja;
• Usluge provedbe programa/radionica za ciljane skupine;
• Troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti u projektu;
• Catering (ako je povezano s organizacijom projektnih aktivnosti);
• Troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.);
• Materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge);
• Troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.;
• Priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava;
• Uspostava i održavanje internetskih stranica;
• Troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;
• Marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.;
• Troškovi promocije proizvoda i usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.).

SVRHA POZIVA:

Svrha ovog natječaja je ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

100.010.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

400.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

2.000.000,00 HRK

Sufinanciranje:

50-100%

Trajanje projekta:

do 30.04.2020. godine

Besplatne konzultacije