Za početak ožujka najavljeno je otvaranje novog Poziva na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz EU fondova. Poziv „Inovacije u S3 područjima“ namijenjen je pravnim ili fizičkim osoba koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici (MSP).
Unutar ovog poziva prihvatljivi troškovi su je priprema dokumentacije za prijavu projekata i provedba projekata te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu. Predviđeno trajanje ovih projekata je najduže 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora.
Cilj poziva je podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište. Informacije o natječaju slijede u nastavku.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status:  U najavi
Indikativni datum objave: 01.04.2019.
Datum početka zaprimanja prijava:
Datum završetka zaprimanja prijava:
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Poduzetništvo
Alokacija: 634.000.000,00 kn
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Poslovna konkurentnost
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Nedostupno do objave javnog natječaja. Uskoro dostupno na sljedećem linku.

PRIJAVITELJI:

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća iz sljedećih kategorija:

1. Zdravlje i kvaliteta života

a) Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
b) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
c) Nutricionizam
2. Energija i održivi okoliš
a) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
b) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali
3. Promet i mobilnost
a) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
b) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
c) Inteligentni transportni sustavi i logistika
4. Sigurnost
a) Kibernetička sigurnost
b) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene
c) Program protuminskog djelovanja
5. Hrana i bioekonomija
a) Održiva proizvodnja i prerada hrane
b) Održiva proizvodnja i prerada drva

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

A) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje:
1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta;
2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski

B) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
1. Troškovi plaća osoblja
2. Neizravni troškovi
3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama .
5. Troškovi znanja i patenata
6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

C) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (Program de minimis ):
1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti do 15.000,00 HRK ;
2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv do 40.000,00 HRK ;
3. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
4. Troškove revizije projekta ;
5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon;
6. Troškove pomoćnih usluga za inovacije

SVRHA POZIVA:

Podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

634.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

750.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

20.000.000,00 HRK

Sufinanciranje:

Od 35% do 75% (ovisno o vrsti i intenzitetu potpore)

Trajanje projekta:

Do 24 mjeseca

Besplatne konzultacije