Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29. svibnja 2020. prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“- provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“, te prve izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Cilj operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura  je povećanje otpornosti šumskih ekosustava na biotske i abiotske čimbenike, povećanje okolišne vrijednosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te očuvanje i povećanje biološke raznolikosti te dodjela bespovratnih potpora za A) Konverzije listačama na kontinentu, B) Konverzije četinjačama na kontinentu, C) Konverzije listačama na kršu, D) Konverzija četinjačama na kršu.

Prihvatljivi troškovi 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture  je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Sve izmjene natječaja za operacije 8.5.1 i 8.5.2, te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznicama:

Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Natječaj za tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Besplatne konzultacije