Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljenje su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Trajanje mjere je 12 mjeseci i u tom razdoblju korisnik potpore je dužan uplaćivati doprinose te namjenski utrošiti sredstva navedena iz troškovnika (zadnja stranica poslovnog plana). Prva stavka za stjecanje potpore je pristupanje na Radionici za samozapošljavanje koja traje otprilike sat vremena u mjestu gdje želite pokreniti poslovanje, a koja se organizira od strane Zavoda za zapošljavanje. U nastavku vam donosimo informacije kako ostvariti bespovratne potpore.

Novost u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je mogućnost povlačenja iznosa do 85.000,00 kn za određene djelatnosti (za većinu djelatnosti je to 55.000,00 kn). Po završetku prvih 12 mjeseci poslovanja, korisnik potpore može zatražiti dodatnu potporu u iznosu do 70.000,00 kn za proširenje djelatnosti.

Potpora se može koristiti i udruživanjem, što znači da npr. prijatelji, budući poslovni partneri ili bračni parovi, ako su svi nezaposleni, mogu primiti potporu Zavoda ukupnog iznosa do najviše 275.000 kn (u slučaju pokretanja zadruga).

Korisnici potpore imaju mogućnost primiti i do dvije osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i/ili osposobljavanje za rad te za njih dobiju dodatnih 15.000,00 kuna. Također, Zavod sufinancira sve bruto troškove primljenih djelatnika, a vaša dužnost je platiti putne troškove za djelatnike.

U 2019. godini PDV je prihvatljiv trošak koji pokriva Zavod, pod uvjetom da poslujete izvan sustava PDV-a. Ukoliko vam se dogodi da tijekom prvih 12 mjeseci probijete prag za ulazak u sustav PDV-a koji iznosi 300.000,00 kn godišnje (što vam toplo želimo, to je znak da ostvarujete dobre prihode za poduzetnike početnike) dužni ste vratiti dio sredstava Zavodu, tj. ukoliko ste u troškovniku naveli financiranje stavki koje sadrže PDV te imate fakturu za taj trošak sa PDV-om. Ako ste uspjeli sve kupiti od poduzeća koji posluju izvan sustava PDV-a, tada niste dužni vraćati razliku, jer vam PDV nije niti obračunat.

Što je sve moguće financirati novcima HZZ-a?

Preduvjet za ostvarivanje potpore je prijava u evidenciji za nezaposlene, pohađanje radionice, izrada poslovnog plana iz kojeg je jasno da je poslovna ideja održiva. Uz poslovni plan dolazi i troškovnik koji se ispunjava namjenski za djelatnost za koju prijavljujete vaše poslovanje. Primjerice, ukoliko pokrećete uslužnu djelatnosti, npr. kozmetički salon ili slanu sobu, u troškovniku navodite stavke koje su usmjerene na otvaranje i rad poduzeća, npr. kupovina materijalne imovine, plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, plaćanje najma prostora, kupovina IT i opreme za fiskalizaciju i sl. To su takozvani prihvatljivi troškovi.

Što nije moguće financirati novcima HZZ-a?

Uz prihvatljive troškove postoje i neprihvatljivi troškovi, a to su troškovi koji nisu dozvoljeni u troškovniku. Ti troškovi se ne smiju naći u troškovniku, jer nisu prihvatljivi te ih je potrebno izbaciti ili će te dobiti umanjenju potporu. Dakle, ukoliko imate neprihvatljivih troškova iste navodite u poslovnom planu, ali pod stavkom Izvori i iznos financiranja navodite da su to ostala sredstva (npr. vaša sredstva ili kredit). U neprihvatljive troškove spadaju rabljena oprema, kupnja sirovine i potrošnog materijala za obavljanje djelatnosti (npr. toneri za printere, uredski papir, servisi, gorivoi sl.), kupnja robe za daljnju prodaju, oglašavanje koje provodi drugi poslovni subjekti u ime samozaposlene osobe (oglasnici, Internet, druge tvrtke), telefonski i mobilni uređaji, edukacije održane u inozemstvu i online edukacije, članarine, tisak na reklamne predmete, službena putovanja i režijski troškovi.

Kako pravilno ispuniti poslovni plan i troškovnik?

Na kraju slijedi onaj najvažniji dio, a to je bodovanje vašeg poslovnog plana. Za pozitivnu ocjenu potrebno je prikupiti minimalno 16 bodova od mogućih 26 bodova. Sa najboljom i najinovativnijom idejom nećete dobiti pozitivnu ocjenu, ukoliko obrasci i troškovnici nisu pravilno popunjeni i iz poslovnog plana nije razvidna održivost i realnost vašeg projetka. Prilikom popunjavanja vašeg poslovnog plana savjetujemo vam odgovarati jasno i razumljivo na pitanja koja stoje u obrascima, jer na taj način će te prikupiti više bodova. Ukoliko ne odgovarate na postavljenja pitanja i pišete o nečemu što se ne traži u poslovnom planu nećete moći prikupiti maksimalan broj bodova. Dakle, odgovori nemaju jednaku težinu te za neke dobivamo više, a za druge manje bodova te vam toplo savjetujemo “čitajte, čitajte i čitajte” upute koje vam stoje na raspolaganju. Slažite vaše skice, sve ideje odmah zapišite na papir ili računalo, a kada mislite da ste sve napravili, popunite vaš poslovni plan te zatražite drugo mišljenje od osoba od povjerenja.

Savjetujemo vam prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za stjecanje maksimalnog broja bodova i navesti podatke prema uputama koje vam stoje na raspolaganju, obratite pozornost na sljedeće stavke:

 • priložena pisma namjere i/ili izjave o budućoj poslovnoj suradnji
 • priložene ponude/predračuni uz troškovnik
 • vase radno iskustvo koje ima veze s djelatnošću novoosnovanog poduzeća
 • procjena prihoda i troškova treba biti realna i održiva, a neto prihod ne mojte “prenapuhati”, bolje prikažite parvo očekivanje koje je dostižno
 • inovativnosti, održivosti i konkurentnosti vašeg poduzetničkog podhvata na tržištu

Trebate li savjet vezan uz knjigovodstvo ili zakone i pravilnike, imamo odličnog knjigovođu koji će vam pomoći oko nejasnoća prilikom pokretanja, a dobre i pouzdane informacije možete pronaći i na specijaliziranim web stranicama, npr. Plavi ured iz Zagreba.

Nadamo se da su vam ove informacije pomogle te vam želimo sreću u ostvarivanju potpore.

OVU MJERU MOGU KORISTITI:

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,
 • Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja).

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne  za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

VRIJEDNOST POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE:

a)

 • 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • obrt ili slobodne profesije (2 osobe) do 110.000,00 kn
 • udruživanje u trgovačka društva (4 osobe) do 220.000,00 kn
 • udruživanje u zadruge (5 osoba) do 275.000,00 kn

b)

 • do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:
  – rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
  – prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
  – gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
  – građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
  – prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1)
  Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.
  Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.
 • 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

VRIJEDNOST POTPORE ZA PROŠIRENJE DJELATNOSTI:

a)

 • do 55.000,00 kn

b)

 • do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:
  – rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
  – prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
  – gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
  – građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
  – prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1)
  Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.
  Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.
Besplatne konzultacije