100% bespovratna sredstva. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda vrijedan 20 milijuna kuna. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u, priopćeno je iz Ministarstva.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 08.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 08.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 08.07.2019.
Mjera: Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda
Tip operacije: Kupnja steonih junica
Raspoloživa sredstva: 20.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 100%
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Javni natječaj
Područje: Poljoprivreda
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika te na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda evidentiranih u JRDŽ.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  • kupnja minimalno 3 steone junice

SVRHA POZIVA:

Povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

20.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

30.000,00 HRK

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

4 mjeseca

Besplatne konzultacije