Mali poljoprivrednici –  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posluju:
a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva, pojedinosti djelovanja (opis aktivnosti) kojima će ostvariti cilj povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata za najmanje: – 4.000 EUR-a u sektoru stočarstva uključujući peradarstvo – 2.000 EUR-a u sektoru voća i/ili povrća i ostalih sektora u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu.

Kako bi vam pomogli provjeriti koliko bodova ostvarujete donosimo vam samostalnu analizu bodovanja za poslovne subjekte sa ekonomskom veličinom od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Odvojite nekoliko minuta vašeg vremena te izračunajte bodove koju ostvarujete. Saznajte šanše i uvjete natječaja. Priprema projekta bez plaćanja unaprijed. Za sve ostale informacije o bespovratnim potporama i aktualnim natječajima za ruralni razvoj možete kliknuti na sljedeću poveznicu – Kontakt

POPUNITE SVA POLJA I USKORO ĆE TE DOBITI ODGOVOR O BROJU BODOVA

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Minimalno jedna aktivnost koja će biti predmet ekološke proizvodnje. Kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, u slučaju podizanja nasada, taj nasad mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. U slučaju da se ekološka aktivnost iz poslovnog plana odnosi na sektor stočarstva te životinje moraju imati certifikat izdan od strane nadležnog tijela do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako je korisnik ostvario bodove po ovom kriteriju, u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI (zaštićena oznaka izvornosti), ZOZP (zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla) ili na nacionalnoj razini kao „Dokazana kvaliteta“.

Besplatne konzultacije