Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje.

Tema savjetovanja je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu

Kako objašnjavaju, sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Sukladno članku 21. stavku 4. mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316 i 1407/2013. Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu donesen je Odlukom Vlade RH u ožujku 2019. godine.

Kako bi se osigurao kontinuitet državne potpore za iznimno osjetljive sektore u 2020. godini (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) kao i mjere državne potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK), potrebno je donijeti Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu kojim se utvrđuju mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2020. godini.

Između ostalog, ovaj Program ima sljedeće ciljeve:

  • Unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva
  • Unaprjeđenje uzgoja u sektoru svinjogojstva
  • Unaprjeđenje proizvodnje duhana
  • Unaprjeđenje proizvodnje maslinovog ulja
  • Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK)

U okviru ovoga Programa provode se sljedeće mjere:

  1. Potpora za uzgoj mliječnih krava
  2. Potpora za uzgoj rasplodnih krmača
  3. Potpora za duhan
  4. Potpora za maslinovo ulje
  5. Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK)

Za provedbu ovoga Programa planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 121.000.000 kuna.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.2.2020.

Za više informacije kliknite Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore.