U indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu, kao odgovor na trenutnu situaciju, s ciljem povećanja samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje dodana su tri nova natječaja za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Novi natječaji vrijedni su 650 milijuna kuna te namijenjeni poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru svinjogojstva, poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom povrća u plastenicima/staklenicima, te uzgojem te voća u sklopu Mjere 4. Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2020. godine kroz 27 natječaja potencijalnim korisnicima Programa stavlja na raspolaganje ukupno 2,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, od čega je 13 natječaja već objavljeno.

Donosimo informacije u nastavku.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

Za budući natječaj ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje reprocentara u svinjogojstvu Ministarstvo poljoprivrede predvidjelo je potpore u iznosu od 300 milijuna kuna. Navedenim natječajem namjera je izgraditi 20-tak reprocentara, pri čemu će se broj krmača povećati za 20.000, što bi kratkoročno trebalo doprinijeti povećanje proizvodnje svinja od 400.000 tovljenika godišnje.

Raspoloživost sredstava: 300.000.000,00 kuna
Sufinanciranje od 50%, do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 250.000 EUR SO, velika gospodarstva sa SO većim od 250.000 EUR, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Visina javne potpore: 5.000 – 1.000.000/3.000.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru

Nadalje, samodostatnost Hrvatske u proizvodnji povrća je na razini od 55% te je nužno povećanje proizvodnih kapaciteta, a potporom od 150 milijuna kuna za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima smanjit će se jaz između proizvodnje i potražnje svježeg povrća. Ovim natječajem, financirati će se preko novih 50 hektara površina pod stakleničkom/plasteničkom proizvodnjom.

Raspoloživost sredstava: 40.000.000,00 kuna

Sufinanciranje od 50%, do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR do 250.000 EUR SO te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Visina javne potpore: 5.000 – 150.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada

Novim natječajem za podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada uz potporu od 200 milijuna kuna, planirano je obuhvatiti 1.000 hektara voćnjaka koji će biti opremljeni najmodernijim sustavima za zaštitu od mraza i tuče, te sustavima navodnjavanja.

Raspoloživost sredstava: 200.000.000,00 kuna
Sufinanciranje do 50%, do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR do 250.000 EUR SO te veće od 250.000 EUR SO, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Visina javne potpore: 5.000 – 1.000.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Besplatne konzultacije