Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

  1. a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
  2. b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
  3. c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore

Kako bi vam pomogli provjeriti koliko bodova ostvarujete donosimo vam samostalnu analizu bodovanja za poslovne subjekte sa ekonomskom veličinom od 8.000 EUR do 50.000 EUR. Odvojite nekoliko minuta vašeg vremena te izračunajte bodove koju ostvarujete. Saznajte šanše i uvjete natječaja. Priprema projekta bez plaćanja unaprijed. Za sve ostale informacije o bespovratnim potporama i aktualnim natječajima za ruralni razvoj možete kliknuti na sljedeću poveznicu – Kontakt

POPUNITE SVA POLJA I USKORO ĆE TE DOBITI ODGOVOR O BROJU BODOVA

6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Minimalno jedna aktivnost koja će biti predmet ekološke proizvodnje.

Ako je mladi poljoprivrednik ostvario bodove po ovom kriteriju, u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI (zaštićena oznaka izvornosti), ZOZP (zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla) ili na nacionalnoj razini kao „Dokazana kvaliteta“.

Besplatne konzultacije