Na portalu e-savjetovanja objavljen Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 300.000.000,00 HRK od čega:

180.000.000,00 HRK za miko, male i srednje korisnike i

120.000.000,00 HRK za velike korisnike.

Prihvatljivi korisnici su:

a) Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike

b) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

c) Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

d) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore iznosi:

 • Mikro, mali i srednji korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
  c) do 200.000 EUR za korisnike početnike .
 • Veliki korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi
  a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
  c) do 200.000 EUR za korisnike početnike .

Intenzitet javne potpore je do 50%.

Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 17. prosinca 2019. godine, a nacrt natječaja možete pronaći ovdje.

Na portalu e-savjetovanja objavljen Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 ”Korištenje obnovljivih izvora energije”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 ”Korištenje obnovljivih izvora energije” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike

b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike ).

Intenzitet javne potpore je do 50%.

Uz natječaj su učitani i ključni prilozi, koji se nalaze pod Ostali dokumenti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 17. prosinca 2019. godine, a nacrt natječaja možete pronaći ovdje.

Besplatne konzultacije