Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi troškovi

troškovi plaća djelatnika koje zapošljava/ju partner/i operativne skupine za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta
materijalni  i nematerijalni troškovi za provedbu projekta, npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, oprema za prostor za maloprodaju (rashladna/izložbena vitrina, vage, fiskalna blagajna i slično), nova gospodarska vozila za prijevoz tereta (kombi, pick-up ili lako gospodarsko vozilo), izrada web stranice za internetsku prodaju poljoprivrednih proizvoda partnera operativne skupine i slično; Troškovi uredskog potrošnog materijala (papir za pisač, toner za pisač), trošak Interneta, režijski izdaci prostora za prodaju, pristojbe javnog bilježnika.
troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama : zakup izložbenih prostora i štandova, trošak postavljanja i rastavljanja štandova
promotivne aktivnosti: izrada logotipa operativne skupine, izrada vizualnog identiteta operativne skupine, izrada plakata, reklamnih banera i slično.

Svrha Natječaja

Dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

Iznos bespovratne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 100.000 EUR.

Potrebno je osigurati najmanje pet partnera, partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci

Proizvodi koje obuhvaća kratak lanac opskrbe dijele se na:
a) svježe voće
b) svježe povrće
c) prerađevine voća
d) prerađevine povrća
e) svježe meso
f) mesne prerađevine
g) mlijeko i mliječni proizvodi
h) brašno i krupica od žitarica
i) ostalo

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice do 26. lipnja 2020.