Objavljen je natječaj za provedbu operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u kojem je cilj povećanje otpornosti šumskih ekosustava na biotske i abiotske čimbenike, povećanje okolišne vrijednosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te očuvanje i povećanje biološke raznolikosti. Dugoročno, održivim upravljanjem šumskim ekosustavima potpomognutim potporama iz ovoga tipa operacije doprinijet će se i povećanju drvne zalihe, što će za posljedicu imati veću dostupnost obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima. Također, će se povećanjem okolišne vrijednosti šuma i šumskih kultura postići i zaštita tala, voda i zraka, pridonijet će se ublažavanju učinaka klimatskih promjena na šume, zaštiti biološke raznolikosti, spremanju ugljika i proizvodnji kisika.

Uz operaciju 8.5.1. objavljena je i operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Status: Otvoren
Datum objave: 30.4.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 1. 6. 2020. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 25. 9. 2020. godine
Mjera: M8
Tip operacije:
8.5.1.
Raspoloživa sredstva:
100.000.000,00 kn
Sufinanciranje:
100%
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

PRIJAVITELJI:

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

REKAPITULACIJA STANDARDNIH TROŠKOVA KONVERZIJE PO HEKTARU:

A) Konverzije listačama na kontinentu
A1. Sadnjom sadnicama uz ograđivanje zaštitnom ogradom (8.344 EUR)
A2. Sjetvom sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom (6.448 EUR)
A3. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (7.535 EUR)
B) Konverzije četinjačama na kontinentu
B1. Sadnjom sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom (6.080 EUR)
B2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (8.794 EUR)
C) Konverzije listačama na kršu
C1. Sadnjom sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom (12.927 EUR)
C2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (8.882 EUR)
D) Konverzija četinjačama na kršu
D1. Sadnjom sadnica sa ograđivanjem zaštitnom ogradom (5.464 EUR)
D2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (7.327 EUR)

SVRHA POZIVA:

Dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

100.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

700.000 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

do 24 mjeseca

Besplatne konzultacije