Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 4. lipnja 2020. godine Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ – provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 9.480.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivih troškova. Potpora se odobrava na razdoblje do četiri godine, odnosno najduže do 2023. godine u maksimalnom iznosu do 100.000 EUR, odnosno maksimalno do 30.000 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 06. srpnja 2020. godine do 12:00 sati 31. kolovoza 2020. godine.

Status: Otvoren
Datum objave: 4. 6. 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 6. 7. 2020. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 31. 8. 2020. godine
Mjera: M4
Tip operacije:
3.2.1.
Raspoloživa sredstva:
9.480.000,00 kn
Sufinanciranje:
100%
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

PRIJAVITELJI:

 • skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka
  zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; nacionalnim sustavima kvalitete)
 • udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 • Sudjelovanje korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 • Organizacija radionica, seminara i konferencija
 • Sudjelovanje korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
 • Izrada promotivnih materijala
 • Izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda
 • Zakup oglasnog prostora
 • Informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

SVRHA POZIVA:

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

9.480.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

100.000 EUR (30.000 EUR godišnje)

Sufinanciranje:

70%

Trajanje projekta:

do 36 mjeseci

Besplatne konzultacije