Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 5. lipnja 2020. godine četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 100%.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 1. srpnja 2020. do 12:00 sati 30. listopada 2020. godine.

Status: Otvoren
Datum objave: 5. 6. 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 1. 7. 2020. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. 10. 2020. godine
Mjera: M4
Tip operacije:
4.3.3.
Raspoloživa sredstva:
60.000.000,00 kn
Sufinanciranje:
100%
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu.

.

PRIJAVITELJI:

  • šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020)
  • udruge šumoposjednika
  • jedinice lokalne samouprave

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  • Ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
  • Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta
  • Opći troškovi (ostalo)

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

60.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

10.000 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

1.000.000 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

do 24 mjeseca

Besplatne konzultacije