Objavljen je natječaj za provedbu operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture u kojem je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Uz operaciju 8.5.2. objavljen je i natječaj za operaciju 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Status: Otvoren
Datum objave: 30.4.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 1. 6. 2020. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 25. 9. 2020. godine
Mjera: M8
Tip operacije:
8.5.1.
Raspoloživa sredstva:
100.000.000,00 kn
Sufinanciranje:
100%
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

PRIJAVITELJI:

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  1. Uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
  2. Izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala
  3. Opći troškovi

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

65.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

100.000 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

do 24 mjeseca

Besplatne konzultacije