Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 25. lipnja 2020. godine prvi Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu za provedbu za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Uložite 100 % bespovratna sredstva ruralnog razvoja u:

 1. Ulaganje u građenje terasastih parcela
 2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
 3. Ulaganje u sadnju živica
 4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
 8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe
 9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 10. Kupnja zemljišta za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 25. lipnja 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 27. srpnja 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. listopada 2020.
Mjera: M04
Tip operacije: 4.4.1.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 100%
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Javni natječaj
Područje: Poljoprivreda
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

 •  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. Ulaganje u građenje terasastih parcela
 2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
 3. Ulaganje u sadnju živica
 4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
 8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe
 9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 10. Kupnja zemljišta za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

50.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

400,00 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

150.000,00 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

24 mjeseca

Besplatne konzultacije