U nastavku vam donosimo pregled i infomacije koje će vam pomoći vezano za bodovanje pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti financiranih iz EU fondova.
Na kraju članka nalazi se poveznica za bodovanje koju možete ispuniti te dobiti informaciju o bodovima koje ostvarujete na natječaju.

Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” sufinancira vam pokretanje:
– prerade, marketinga ili izravne prodaje proizvoda
– pružanje usluga u ruralnim područjima
– turiza u ruralnom području
– tradicijski i umjetnički obrt

Djelatnosti se može pokreniti u naselju do 5000 stanovnika. Na taj način su natječajem obuhvaćene mnogobrojne djelatnosti pomoću kojih možete ostvariti 100% bespovratnu potporu u visini od 50.000 EUR-a. 

Veliku prednost u ovom natječaju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa ekonomskom veličinom do 30.000 EUR, jer u bodovanje ulaze gospodarstva sa ekonomskom veličinom do 30.000 EUR. Gospodarstva sa ekonomskom veličinom većom od 30.000 EUR mogu sudjelovati u prijavi, ali neće dobiti bodove na osnovu ekonomske veličine. Dakle, za pozitivnu ocjenu gospodarstva koja su veća od 30.000 EUR nužno je dobiti bodove u  ostalim kriterijima, poput nova zaposlenja, horizontalni kriteriji ili kupnja nove opreme.

Kao i u ostalim natječajima, i u ovom natječaju lokacija sjedišta gospodarstva ulazi u bodovanje, pri ćemu najnerazvijenija područja dobijaju najviše bodova, a ona koja su najrazvijenija dobijaju najmane bodova.

U nastavku je zbirni pregled bodovanja, a ovdje možete provjeriti izračun bodova za Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti 6.2.1.

BODOVANJE – KRITERIJ ODABIRA 6.2.1.

1. Zapošljavanje – od 5 do 15 bodova
2. Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika – od 6 do 10 bodova
3. Ekonomska veličina gospodarstva SO (eura) – od 8 do 15 bodova
4. Djelatnost koja se pokreće – od 5 do 20 bodova
5. Lokacija ulaganja i/ili sjedište OPG-a  – od 5 do 20 bodova
6. Utjecaj aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš – do 5 bodova
7. Utjecaj ulaganja na ranjive skupine – do 5 bodova
8. Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – od 6 do 10 bodova

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Besplatne konzultacije