Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
Projektne aktivnosti obuhvaćaju informiranje potrošača alkoholnih pića u državama članicama EU o odgovornoj konzumaciji vina i rizika povezanih sa štetnom prekomjernom konzumacijom alkohola te sustava zaštićenih oznaka izvornosti(ZOI) i zaštićenog zemljopisnog okruženja ili podrijetla iz EU u pogledu kakvoće, kvalitete, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 21.06.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 21.06.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.07.2019.
Raspoloživa sredstva: 20.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 80%
Vrsta poziva:
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Ruralni razvoj
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici za dodjelu sredstava sufinanciranja su:

– stručne organizacije uključene u sektor vina
– organizacije proizvođača vina
– udruženja organizacija proizvođača vina
– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
– sektorske organizacije uključene u sektor vina i
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1. Sudjelovanje u informativnim kampanjama
2. Sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Uniju
3. Oglašavanje u medijima na tržištu država članica
4. Izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

SVRHA POZIVA:

Informaranje potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom alkohola te sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla. Provođenje informativnih aktivnosti kojima se pozicionira vino kao dio zdrave prehrane i modernog životnog stila, jača svijest ljudi prema odgovornom obrascu pijenja, informira potrošače o obilježjima vinorodnih područja Hrvatske, osobinama hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i općenito o EU sustavu kvalitete vina – zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, osobito o uvjetima i učincima s obzirom na posebnu kvalitetu, ugled ili ostale značajke koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

20.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

80.000,00 EUR

Sufinanciranje:

80%

Trajanje projekta:

36 mjeseci

Besplatne konzultacije