U financijskom razdoblju Hrvatske i EU za razdoblje od 2014. do 2020. uveden je termin „Europski strukturni i investicijski fondovi (dalje u tekstu ESI fondovi), koji omogućava povlačenje EU potpora i bespovratnih sredstava, a sastoji se od sljedećeg:
– Europski fond za regionalni razvoj – EFRR
– Europski socijalni fond – ESF
– Kohezijski fond – KF
– Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
– Europski poljoprivredni za pomorstvo i ribarstvo (EPFRR)

ESI fondovi, za razliku od programa Unije koji su na raspolaganju državama članica, koriste se na nacionalnoj razini i to tek kada se postave i dovoljno dobro definiraju dokumenti tj. strateški program za pojedini fond. Kada se postave strateški programi slijede objave natječaja na koji se mogu javljati različiti subjekti, tj. u svakom natječaju je definirana ciljana skupina koja može aplicirati natječaju. Ciljane skupine mogu biti poduzeća – tvrtke i obrti, poljoprivrednici – OPG, ribari, udruge, zadruge ili javna tijela.

U periodu od 2014. do 2020. Hrvatskoj je dodijeljeno 10,7 milijardi eura koje možemo iskoristiti ESI fondovima kao glavne metode provođenja razvojne politike EU. Pozitivna vijest je što će nam u idućem financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine i dalje biti na raspolaganju EU fondovi, a zahvaljujući iskustvima iz prošlog razdoblja zasigurno će se povećati iskorištenost istih.

Osnova za povlačenje sredstava je izrada strateških dokumenata kojima se utvrđuju nacionalni ciljevi, prioriteti i dostupna financijske sredstva (alokacije).

Temeljni strateški dokumenti i programi su definirani Zajedničkim strateškim okviromkoji je prilog i dodatak zajedničkoj regulativi za ESI fondove.