Priprema i provedba projekata financiranih bespovratnim sredstvima iz EU fondova je preduvjet za uspješnu realizaciju. Mikro, mala i srednja poduzeća imaju najveća sredstva na raspolaganju, ako ih uspoređujemo sa ostalim skupinama koje koriste Europske strukturne fondove.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. ima na raspolaganju 6,831 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,510 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Kada tome pridodamo obvezno sufinanciranje provedbe operativnog programa iz proračuna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost raste na 8,037 milijardi eura.

Temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi strateškom cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Sredstva su podijeljena prema sljedećoj prioritizaciji i koncentraciji sredstava, unutar kojih su definirani specifični ciljevi. Za svaki specifični cilj određuje se iznos novca raspoloživ u proračunskom razdoblju.

U pripremi projekata treba biti realan, kako bi projekt bio održiv te kako bi se provedba uspješno realizirala. Prilikom pripreme uzimaju se u obzir rizici koji negativno utječu na projekt, a prilikom izrade i provedbe projekta potrebno je biri racionalan i sredstva namjenski utrošiti.

Provedba projekata ponekad zna zadati prave muke zbog vremenskog pritiska i ispunjenja pokazatelja koji se definiraju u pripremi. Ukoliko je projekt realno sastavljen, provedba se olakšava te projekt i aktivnosti idu svojim tijekom.

Prioritetne osi su sljedeće:

Prioritetna os 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost
Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje
Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prioritetna os 10: Tehnička pomoć

Svi dokumenti se javno objavljuju na mrežnim stranicama MRRFEU-a i specijaliziranim stranicama za fondove EU (www.strukturnifondovi.hr).

Više o EU fondovima možete pročitati na www.next-level.hr/novosti/.