AKTUALNO (SAMO NEKI OD NATJEČAJA):
HAMAG KREDIT – 50.000 EUR OD 0,50% DO 1,00%
HBOR KREDIT – DO 1 mil EURA
MJERA 6.2.1. 50.000 EUR 100% BESPOVRATNO
MJERA 6.4.1. 40-70% BESPOVRATNO
MJERA 4.1.1. TOVNO GOVEDARSTVO 50-70% BESPOVRATNO
MJERA 4.1.2. NITRATNA MJERA 50-70% BESPOVRATNO
MJERA 4.1.3. OBOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 50-90% BESPOVRATNO
MJERA 4.2.1. PRERADA I PROIZVODNJA 50% BESPOVRATNO

 

Poljoprivrednici imaju mogućnost povlaćenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a dugoročni cilj projekata je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen razvoj ruralnih krajeva. Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fonda tako pomaže poljoprivrednom fondu u rastu i razvoju.

Njegova ukupna alokacija (sredstva) iznose 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

U pripremi projekata treba biti realan, kako bi projekt bio održiv te kako bi se provedba uspješno realizirala. Prilikom pripreme uzimaju se u obzir rizici koji negativno utječu na projekt, a prilikom izrade i provedbe projekta potrebno je biri racionalan i sredstva namjenski utrošiti.

Provedba projekata ponekad zna zadati prave muke zbog vremenskog pritiska i ispunjenja pokazatelja koji se definiraju u pripremi. Ukoliko je projekt realno sastavljen, provedba se olakšava te projekt i aktivnosti idu svojim tijekom.

Programom je definirano 19 mjera i tehnička koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito.

POPIS MJERA

Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
Mjera 11 – Ekološki uzgoj
Mjera 13– Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
Mjera 14 – Dobrobiti životinja
Mjera 16 – Suradnja
Mjera 17 – Upravljanje rizicima
Mjera 18 – FInanciranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za hrvatsku
Mjera 19 – Leader – CLLD
Mjera 20 – Tehnička pomoć

Svi dokumenti se javno objavljuju na mrežnim stranicama poljoprivredne Agencije i specijaliziranim stranicama za fondove EU (www.apprrr.hr).

Više o EU fondovima možete pročitati na www.next-level.hr/novosti/.