Sektor Pomorstva i ribarstva ima mogućnost povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), a sveobuhvatan cilj Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) 2014.-2020. je osigurati da aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoročnim, održivim uvjetima koji se odnose na okoliš i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj. Zajednička ribarstvena politika trebala bi  doprinijeti povećanoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu u sektoru ribarstva, i stabilnim tržištima, te bi trebala osigurati dostupnost resursa te dostupnost ponude za potrošače po razumnim cijenama. Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fonda tako pomaže ribarskom i morskom sektoruu rastu i razvoju.

Cilj programa je promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike Europske unije.

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 252.643,138 eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

U pripremi projekata treba biti realan, kako bi projekt bio održiv te kako bi se provedba uspješno realizirala. Prilikom pripreme uzimaju se u obzir rizici koji negativno utječu na projekt, a prilikom izrade i provedbe projekta potrebno je biri racionalan i sredstva namjenski utrošiti.

Provedba projekata ponekad zna zadati prave muke zbog vremenskog pritiska i ispunjenja pokazatelja koji se definiraju u pripremi. Ukoliko je projekt realno sastavljen, provedba se olakšava te projekt i aktivnosti idu svojim tijekom.

U ovom Operativnom programu postoji 5 područja (prioritetnih osi) i Tehnička pomoć za koju je moguće zatražiti financijska sredstva:

Prioritetna os 1: Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog,
konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva
Prioritetna os 2: Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne,
konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture
Prioritetna os 3: Poticanje provedbe ZRP-a
Prioritetna os 4: Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije
Prioritetna os 5: Poticanje stavljanja na tržište i prerade
Prioritetna os 6: Poticanje provedbe integrirane pomorske politike

Svi dokumenti se javno objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, specijaliziranoj stranici za fondove EU (www.euribarstvo.hr).

Više o EU fondovima možete pročitati na www.next-level.hr/novosti/.