Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. nudi velike mogućnosti za udruge svih profila za povlačenje bespovratnih sredstava koji ukupno iznose 1,516 milijardi eura. Posebna alokacija Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosi 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi. Priprema i provedba projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda orijentirana je prema ljudima i tako pomaže društvu i različitim skupinama u rastu i razvoju i ublažavanju razlika.

U pripremi projekata treba biti realan, kako bi projekt bio održiv te kako bi se provedba uspješno realizirala. Prilikom pripreme uzimaju se u obzir rizici koji negativno utječu na projekt, a prilikom izrade i provedbe projekta potrebno je biri racionalan i sredstva namjenski utrošiti.

Provedba projekata ponekad zna zadati prave muke zbog vremenskog pritiska i ispunjenja pokazatelja koji se definiraju u pripremi. Ukoliko je projekt realno sastavljen, provedba se olakšava te projekt i aktivnosti idu svojim tijekom.

Prioritetne osi

Udruge imaju mogućnost povlaćenja sredstava iz EU fondova, a dugoročni ciljevi projekata su podijeljeni u 5 prioritetnih sektora:

Prioritetna os1: Povećanje zapošljivosti i mobilnost radne snage
Prioritetna os2: Socijalno uključivanje ranjivih skupina
Prioritetna os3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Prioritetna os4: Dobro upravljanje
Prioritetna os5: Tehnička pomoć

Svi dokumenti se javno objavljuju na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonra, specijaliziranoj stranici za fondove EU (www.esf.hr/).

Više o EU fondovima možete pročitati na www.next-level.hr/novosti/.