Objavljen jedinstveni pravilnik o provedbi svih mjera Programa ruralnog razvoja HR i plan natječaja do kraja godine

Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila. Ovim pravilnikom na jednom mjestu propisani su opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera (mjere 10,11,13 i 14).

„Sada možemo krenuti s raspisivanjem natječaja za preostala sredstva Programa ruralnog razvoja po novim, ujednačenim i jednostavnijim pravilima. Umjesto 38 pravilnika sada imamo jedan i vjerujem da će to korisnicima olakšati način prijave i skratiti vrijeme koje su do sada trošili na proučavanje pravila.“ – izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala da je danas usuglašen i plan raspisivanja natječaja do kraja 2019. godine.

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije bit će propisani natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije. Naime, tijekom dosadašnje provedbe natječaja ukazala se potreba za dodatnim pojednostavljenjem pravila pa je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da se osnovni uvjeti propišu na jednaki način za sve mjere Programa, a da se kod raspisivanja natječaja za pojedine tipove operacija detaljno razrade uvjeti koje je korisnik obvezan ispuniti.

Ažurirani plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH do kraja 2019. godine možete preuzeti OVDJE.

Godišnji plan natječaja za 2019. godinu

kontinuiranoMjera 1  Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
kontinuiranoMjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
kontinuirano3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
listopad10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
studeni4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)
studeni4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TOP 4.1.1)
studeni4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeni4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
studeni4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeni5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
studeniPodmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
studeniPodmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
prosinac6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
prosinac6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
prosinac16.1.2. Operativne skupine
Besplatne konzultacije