Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambenoprerađivačkom sektoru
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u točki 23. ovoga Priloga 1.

Projektna ideja/projekt odnosi se na jednu od navedenih tema:
a) smanjenje rizika u proizvodnji kroz inovacije, uključujući razvoj proizvoda, strojeva i opreme za ublažavanje negativnih abiotskih čimbenika
b) razvoj tehnika, procesa, usluga ili opreme (promjena) kako bi se smanjila uporaba pesticida
c) unapređenje dosadašnjih te uvođenje inovativnih aktivnosti vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja

Visina javne potpore iznosi 5.000 EUR, 100% bespovratno za prvi krug natječaja, a pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi sudjelovati će u operaciji 16.1.2.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 4. lipnja 2020. godine

Besplatne konzultacije