Agencija za plaćanja objavila je 25. svibnja 2020. novi natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom je od 1. lipnja od 12:00 sati do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljka

Tip operacije
1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka od gubitaka godišnje poljoprivredne proizvodnje od nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnim incidentima ili poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvodnje te protiv njihovog širenja unutar Europske unije

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Prihvatljivi troškovi
Premija osiguranja za policu osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 20%.

Potpora
Intenzitet potpore je 70% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Detaljnije pogledajte ovdje.