Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja. Sredstvima se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama, a za za prihvatljive krajnje primatelje za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Opće značajke financijskog instrumenta:

• Sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.
• Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora.
• Geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.
• Krediti se odobravaju u kunama.
• Minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna.
• Maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna.
Nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita.
• Kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno.
• Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba.
• Rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček do 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna.
• Rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca.
• Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:
• niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita;
• financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita;
• smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA OD 1. LIPNJA 2020.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za ove kredite iznosi 130 milijuna kuna. Ovaj iznos osiguran je prenamjenom dijela financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ u financijski instrument „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“. Zahtjevi za kredit zaprimaju se do 31. prosinca 2020. ili do iskorištenja ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.

Prijave počinju od 1. lipnja 2020. godine, a s obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, prijava se može podnijeti i online putem.

Više informacija nalazi se na poveznici, a odgovore na dodatna pitanja vezana uz zajam možete postaviti putem ruralni.krediti@hbor.hr.

O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na poveznici.

Besplatne konzultacije