Predmet Natječaja je provedba operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. U sklopu projekta moguće je sufinanciranje građenje/rekonstrukcija prostora, opremanje, kupnja strojeva i traktora. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Ovdje kliknite za provjeru Bodova za nitratnu mjeru 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: U najavi
Datum objave: 02.12.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 02.01.2020. godina
Datum završetka zaprimanja prijava: 28.02.2020. godina
Mjera: M04
Tip operacije: 4.1.2.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 50% do 70% (za mlade poljoprivrednike)
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Stočarstvo
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljive aktivnosti su građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

50.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000,00 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

300.000,00 EUR (do 100.000,00 EUR za početnike)

Sufinanciranje:

50% | do 70% za mlade poljoprivrednike

Trajanje projekta:

do 36 mjeseci

Besplatne konzultacije