Primijenjena i razvojna istraživanja u poljoprivredi u konačnici doprinose unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje, uzgoju, kvaliteti i plodnosti tla,  jačanju otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: U najavi
Datum objave: travanj 2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 2020.
Mjera: M16
Tip operacije: 16.1.1.
Raspoloživa sredstva: 1.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 100%
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Javni natječaj
Područje: Poljoprivreda
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Uskoro dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Partneri operativne skupine:

  • mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju, sukladno članku 7., stavku 4. Pravilnika. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u RH
  • ne smiju biti u sukobu interesa.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljive aktivnosti: rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta (npr. rad istraživača, najam prostora, putni troškovi, obuka za rad sa specifičnom opremom, pripremni/radni sastanci i sl.) Izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju poslovnog plana (npr. amortizacija dugotrajne imovine, najam zemlje, najam strojeva/mehanizacije, i sl.)

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

1.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000,00 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

5.000,00 EUR

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

~ 36 mjeseci

Besplatne konzultacije