Drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.
U odnosu na prvi natječaj za provedbu iste podmjere, iz travnja prošle godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na natječaju Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka je povećan i iznosi 100.000.000,00 kuna.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status:  Otvoren
Datum objave: 25.05.2020
Datum početka zaprimanja prijava: – 01.06.2020. u 12:00
Datum završetka zaprimanja prijava: -31.12.2020. u 12:00
Vrsta poziva:
Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Područje: Poljoprivreda | Ruralni razvoj
Alokacija: 75.000.000,00 kn
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećem linku.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika. Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

PRIHVATLJIVA POLICA OSIGURANJA:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
b) se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture, a koji je naveden u Prilogu 3 ovoga natječaja.
c) je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)
d) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
e) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:
– nepovoljnih klimatskih prilika
– bolesti životinja (Prilog 4 ovog Natječaja)
– zaraze organizmima štetnim za bilje
– okolišnih incidenata i/ili
– poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije
f) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke e)
g) pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
h) je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

SVRHA POZIVA:

Svrha natječaja je dodjela potpore za prihvatljive troškove. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

100.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

75.000,00 EUR

Sufinanciranje:

70%

Trajanje projekta:

2020. godina

Besplatne konzultacije