Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi u kojem je cilj potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bio raznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu te očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

Status: Otvoren
Datum objave: 29.4.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 18. 5. 2020. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. 6. 2020. godine
Mjera:M10
Tip operacije:
10.2.1.
Raspoloživa sredstva:
150.000.000,00 kn
Sufinanciranje:
100%
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

PRIJAVITELJI:

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  1. Prikupljanje i/ili pribavljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama.
  2. Obrada i pohrana biološkog i / ili genetskog materijala (npr. čišćenje, sušenje, pakiranje, skladištenje), skladištenje biološkog i / ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku.
  3. Obrada i kategorizacija biološkog i / ili genetskog materijala (npr. taksonomska analiza, vanjska karakterizacija, genetski profili, fenotipske karakteristike, određivanje udjela praznih ili zaraženih sjemenki); ispitivanje održivosti biološkog i / ili genetskog materijala.
  4. Regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala
  5. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju
  6. Kupnja laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i / ili genetskog materijala , te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva)

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

15.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

do 36 mjeseci

Besplatne konzultacije