Predmet natječaja je dodjela bespovratne potpore za poticanje prerade drva i proizvodnje namještaja. Sredstva su namijenjena za poticanje razvoja industrijske prerade drva i aktivnosti razvoja konkuretnog drvnog sektora. Rezervirana bespovratna sredstva za ovaj natječaju se mogu imaju mogućnost povećanja u slučaju da tražena sredstva na temelju prihvatljivih prijava budu veća od navedenih u natječaju. Prerada drva i proizvodnja namještaja ima na raspolaganju minimalno 40 mil kuna.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: otvoren
Datum objave: 20.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 20.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 19.06.2019.
Raspoloživa sredstva: 40.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 70 – 80%
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Javni natječaj
Područje: Drvni sektor
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva i obrta), kako je definirano u članku 4. točkama 2. i 3. Programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

novi i rabljeni strojevi i za njih vezani alati, postrojenja, uređaji i oprema, strojevi za pripremu i održavanje radnih alata te povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacije, ako su usluge izvršene isključivo od strane istog dobavljača
građevinski radovi vezani uz izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta
građevinski materijal potreban za izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta
program (softver) ili programsko rješenje namijenjen/o isključivo za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa
– vanjske usluge dizajna/projektanta
– vanjske usluge izrade tehničke dokumentacije
– vanjske usluge izrada prototipa novog proizvoda
– troškovi ispitivanja novog proizvoda
– vanjske usluge vezane za izradu kataloga novog proizvoda
najam izložbenog prostora
uređenje izložbenog prostora od vanjskog pružatelja usluge
troškovi transporta izložaka
troškovi izrade promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na tom sajmu ili izložbi.

Prihvatljivi troškovi su dozvoljeni u sklopu idučih aktivnosti

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju
2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijskih tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa
4. Ulaganje u razvoj novog proizvoda
5. Sudjelovanje na domaćem i inozemnom sajmu ili izložbi

SVRHA POZIVA:

Svrha ovog natječaja je stvaranje novih drvnih proizvoda i povećanje konkurentnosti poduzeća koji sudjeluju u proizvodnji i preradi drva.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

40.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

20.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

1.400.000,00 HRK

Sufinanciranje:

70-80%

Trajanje projekta:

do 30.04.2020. godine

Besplatne konzultacije