Za početak svibnja najavljen je novi natječaj za istraživanje i razvoj. Ovim će se natječajem sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačkorazvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status:  U najavi
Indikativni datum objave: 02.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava:
Datum završetka zaprimanja prijava:
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Poduzetništvo
Alokacija: 548.000.000,00 kn
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Nedostupno do objave javnog natječaja. Uskoro dostupno na sljedećem linku.

PRIJAVITELJI:

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

PARTNERI:

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Organizacije za istraživanje i širenje znanja

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

SVRHA POZIVA:

Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

548.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

N/A

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

N/A

Sufinanciranje:

Od 25% do 100% (ovisno o vrsti ulaganja)

Trajanje projekta:

Do 48 mjeseci

Besplatne konzultacije