Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja RH za 2020. godinu

Pravilnik je dostupan ovdje.

Pravilnikom se produljuje rok za zaprimanje Jedinstvenog zahtjeva s 15. svibnja na 15. lipnja. Također pomiču se za mjesec dana krajnji rokovi za:

  •  podnošenje izmjena i dopuna zahtjeva s 1. lipnja na 30. lipnja (bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje)
  • podnošenje zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve s 9. lipnja na 10. srpnja (u tom slučaju smanjuje se visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014).
  • prijavu prijenosa prava na plaćanja s 15. svibnja na 15. lipnja

Iznimno u 2020. godini podnošenje Jedinstvenog zahtjeva putem AGRONET aplikacije za vrijeme trajanja izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19 moguće je bez primjene elektroničkog potpisa.

Izmijenjeni su iznosi potpore za višegodišnje nasade oraha i lijeske u okviru mjere 11 Ekološki uzgoj, koji za 2020. godinu iznose:

za lijesku 625,62 €/ha za M11.2 (EKO) i 750,74 €/ha za M11.1 (EKOP)

za orah 384,47 €/ha za M11.2 (EKO) i 461,36 €/ha za M11.1 (EKOP).

Besplatne konzultacije