Problem starenja stanovništva i nepovoljnih demografskih trendova prisutan je u većini zemalja članica Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Ubrzano starenje stanovništva za sobom povlači rast troškova vezanih za mirovine, zdravstvo i socijalnu skrb te ga je stoga EU prepoznala kao jedan od ključnih izazova u osiguravanju daljnjeg razvoja i rasta društva u cjelini. Bespovratna sredstva iz EU fondova su namijenjena za organizacije civilnog društva. Projekti „Pridruži se – Aktivni u mirovini“ financirati će se od strane Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava koji će tako poduprijeti aktivnosti koji za cilj imaju povećanje kvalitete života osobe starije životne dobi u mirovini.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: Otvoren
Datum objave: 26.04.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 14.06.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 100.000.000,00 kn
Sufinanciranje: 100%
Vrsta poziva:
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Civilno društvo, dobro upravljanje
Fond: Europski socijalni fond
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Prihvatljivi korisnici za dodjelu sredstava sufinanciranja su pravne i fizičke osobe koje:

  • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
  • zaklada –osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01)
  • pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13)
  • umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1. Troškovi zaposlenih na projektu
2. Troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za osobe koje sudjeluju u projektnim aktivnostima
3. Troškovi volontera
4. Troškovi nabave opreme nužne za provedbu projektnih aktivnosti
5. Troškovi promidžbe i vidljivosti
6. Ostali izravni troškovi

SVRHA POZIVA:

Svrha poziva je:

  1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji.
  2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

100.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

500.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

2.000.000,00 HRK

Sufinanciranje:

100%

Trajanje projekta:

24 – 36 mjeseci

Besplatne konzultacije