U sklopu Mjere 4. najavljena je objava natječaja u kojima možete povući bespovratna sredstva za područje rasplognih krmača i reprocentara za svinjogojstvo.
Prihvatljivi korisnici operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (reprocentri za krmače) su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
Prihvatljive aktivnosti su izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje i ostali gospodarski objekti, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila).

Ovdje možete neslužbeno provjeriti broj bodova koji ostvarujete u natječaju za rasplodne krmače.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status: U najavi
Datum objave: 05.10.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 11./2020. godina
Datum završetka zaprimanja prijava: 01./2021. godina
Mjera:M04
Tip operacije:
4.1.1.
Raspoloživa sredstva:
250.000.000,00 kn
Sufinanciranje:
50 do 70% 
Vrsta poziva:
 Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Područje: Svinjogojstvo
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici. (uskoro)

PRIJAVITELJI:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Prihvatljive aktivnosti su izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

SVRHA POZIVA:

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

250.000.000,00 HRK od čega:

125.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 125.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

5.000,00 EUR

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Sufinanciranje:

50% do 70%

Trajanje projekta:

24 mjeseca

Besplatne konzultacije