Objavljen plan natječaja do kraja godine, ujedno zadnje godine iz Programa ruralnog razvoja 2014. do 2020. godine.

Plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH do kraja 2020. godine donosimo vam u nastavku.

Godišnji plan natječaja Ruralnog razvoja za 2020. godinu

Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja      Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja kontinuirano
Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvimaMjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvimakontinuirano
Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“Objavljen – Siječanj 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“Objavljen – Veljača 2020.

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“Objavljen – Veljača 2020.

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“Objavljen – Veljača 2020.

 

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“Objavljen – Travanj 2020.

 

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“Objavljen – Travanj 2020.

 

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“Objavljen – Travanj 2020.

 

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“Objavljen – Travanj 2020.

 

Mjera 16 – Suradnja16.1.2 „Operativne skupine“Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 17 – Upravljanje rizicima17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“Svibanj 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“Svibanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“Objavljen – Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“Svibanj 2020.

 

Mjera 16 – Suradnja16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“Objavljen – Svibanj 2020.

 

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“Objavljen – Lipanj 2020.
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“Listopad 2020.
Mjera 16 – Suradnja16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpirLipanj 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“Rujan 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jajaStudeni 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)Kolovoz 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstvaLipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoruLipanj 2020.
Besplatne konzultacije