OPG Čolaković Hrvoje

Traktor i mehanizacija, brzo i jednostavno s njima! OPG Čolaković Hrvoje odobrena je potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije. Lokacija ulaganja: Općina Vinkovci Namjena ulaganja: Biljna proizvodnja
Next level agencija za eu fondove projekti
2020-04-22T18:58:19+02:00
Traktor i mehanizacija, brzo i jednostavno s njima! OPG Čolaković Hrvoje odobrena je potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije. Lokacija ulaganja: Općina Vinkovci Namjena ulaganja: Biljna proizvodnja