OPG Labazan Darko

Hvala na projektu za kombajn i ostalu mehanizaciju. OPG Labazan odobrena je potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije. Lokacija ulaganja: Općina Jagodnjak Namjena ulaganja: Biljna proizvodnja
Next level agencija za eu fondove projekti
2020-04-22T19:07:59+02:00
Hvala na projektu za kombajn i ostalu mehanizaciju. OPG Labazan odobrena je potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije. Lokacija ulaganja: Općina Jagodnjak Namjena ulaganja: Biljna proizvodnja