Natječaj za Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje je odgođen za početak travnja. Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima a koje su:

  • strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane,
  • zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima koje će rezultirati povećanim kapacitetom za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu. Minimalna ciljana vrijednost pokazatelja koju odabrani projekti moraju ostvariti najkasnije do završetka razdoblja provedbe projekta ovisi i o tome da li se kapacitet oporavilišta povećava za jedinke iz skupina/vrsta (i kategorije nastamba) koje su određene kao prioritetne  ili za sve druge jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima. Nadamo se da će natječaj Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje osvijestiti stanovnike RH i naše razmišljanje po pitanju ugroženih životinskih vrsta.

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Status:  U najavi
Datum objave: 01.04.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 01.04.2019. u 11:00
Datum završetka zaprimanja prijava: 2019.
Vrsta poziva:
Bespovratna sredstva – Ograničeni poziv
Područje: Zaštita okoliša
Alokacija: 150.000.000,00 kn
Fond: Kohezijski fond
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Kohezijski fond
Država: Hrvatska
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – SKOP

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Uskoro dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje iz točke 1.6. Uputa za prijavitelje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

1. Usluge vezane uz pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2. Usluge , oprema i radovi vezani uz izgradnju i namještanje novih i/ili obnovu, proširenje i uređenje postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta za životinje u svrhu
3. Usluge, oprema i radovi vezanih uz namještanje i opremanje prostora/objekata oporavilišta u svrhu
4. Usluge i oprema vezane uz izmještanje životinja tijekom provedbe aktivnosti izgradnje i namještanja novih i/ili obnove, proširenja i uređenja postojećih smještajnih i karantenskih kapaciteta
5. Usluge i oprema vezane uz unaprjeđenje sposobnosti oporavilišta za hvatanje, ukrcavanje i prijevoz životinja
6. Usluge i oprema vezane uz jačanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje zbrinjavaju u oporavilištu, uključujući ex-situ očuvanje , te o radu oporavilišta
7. Usluge vezane uz jačanje kapaciteta djelatnika/članova, prijavitelja i, ukoliko primjenjivo, partnera u svrhu jačanja stručnog znanja za provođenje skrbi o životinjama na oporavku u oporavilištu, za izradu i provedbu razvojnih i poslovnih planova u svrhu osiguravanja budućeg razvoja oporavilišta
8. Troškovi putovanja , kotizacija, dnevnica i smještaja prihvatljivi su ako
9. Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16)
10. Izravni troškovi osoblja
11. Provedbu mjera informiranja i vidljivosti
12. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
13. Trošak poreza na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak

SVRHA POZIVA:

Svrha poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

46.000.000,00 HRK

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

300.000,00 HRK

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

6.000.000,00 HRK

Sufinanciranje:

N/A

Trajanje projekta:

Do 24 mjeseci

Besplatne konzultacije