Povodom krize u gospodarstvu uzrokovane Covid-19 virusom, HAMAG-BICRO je odlučio smanjiti kamatnu stopu na Mikro i male zajmove za ruralni razvoj, umjesto dosadašnjih 0,5 do 1,0 %, nove kamatne stope iznose od 0,1 do 0,25%.

Mikro i Mali zajmovi do 0,25% kamate namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:
– 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
– 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
– 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
– 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
– 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
– 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
– 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
– 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Ciljna skupina: Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Iznos: 1.000,00 – 50.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vrše se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva: Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti: Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
Kamatna stopa: 0,1% i 0,25% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
Rok korištenja: 6 mjeseci
Poček: Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate: Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Preuzimanje natječajne dokumentacija:

Dostupno na sljedećoj poveznici.

PRIJAVITELJI:

U sektoru poljoprivrede to je fizička ili pravna osoba te skupine fizičkih ili pravnih osobakoje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujućii proizvođačke grupe/organizacije, upisani u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi i/ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva,a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
– obrt
– trgovačko društvo
– zadruga ili proizvođačka organizacija
– druga pravna osoba.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

– Ulaganjima u materijalnu, nematerijalnu imovinu i obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma iz sljedećih mjera:
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu,
– Podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
– Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
– Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
– Podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih
proizvoda

SVRHA POZIVA:

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Minimalni iznos zajma:

1.000,00 EUR

Maksimalan iznos zajma:

50.000,00 EUR

Poček:

Do 12 mjeseci

Rok otplate:

Do 10 godina (uključujući poček)

Besplatne konzultacije