E-savjetovanje Nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, poput dodjele sredstava za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Opis prihvatljivih ulaganja po nacrtu natječaja je sljedeći:

  1. Ulaganje u građenje terasastih parcela
  2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
  3. Ulaganje u sadnju živica
  4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
  5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  7. Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
  8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe
  9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
  10. Kupnja zemljišta za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

U skladu s obvezama iz članka 18. stavka 4. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 91/19 i 37/20) Upravljačko tijelo, Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje Nacrt natječaja radi savjetovanja s javnošću. Podsjećamo da je Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji zamjenjuje veliki broj dosadašnjih pravilnika za pojedine mjere, podmjere i tipove operacija objavljen u Narodnim novinama br. 91/19. Ovim pravilnikom ujednačene su procedure i provedba postupka dodjele potpora, a svi će natječaji prethodno biti objavljeni na sustavu e-savjetovanja kako bi korisnici i svi ostali dionici mogli aktivno, transparentno i pravovremeno sudjelovati u kreiranju natječajnih pravila.

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 17. svibnja 2020. godine

Besplatne konzultacije